ข้อมูลคุณภาพ


 


 

ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรค ธาลัสซีเมีย ฉบับปรับปรุง..
จัดทำโดย @ทับทิม ชาติวัฒนธรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


>>> 1.แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
>>> 2.เอกสารประกอบการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเบตง
ประกาศวันที่ 29 ก.ย. 2560

รายละเอียดการรับค่าตอบแทน ฉ.11

>>> รายละเอียดการรับค่าตอบแทน ฉ.11
>>> หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน
>>>รายชื่อวิชาชีพที่สามารถรับค่าตอบแทน
>>> แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน
>>> แบบฟอร์มรับรองสิทธิเพื่อขอรับค่าตอบแทน

โรงพยาบาลเบตงจัดทำโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียน
Betong SmartAudit V.1.0 >>.Download Prgrame >> FREE

 

<<< ดูประกาศย้อนหลัง >>>

 


รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลอง เดือนกันยายนม 2560

รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือน มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง(ปปช.) สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน
เอกสารเผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download----
เอกสาร 1

เอกสาร 2
ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ..ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ฯ
ประกาศวันที่18 ส.ค. 2560

ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560
ประกาศ..สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2560
ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16 รายการ  
แผนงบลงทุน ปี 2560 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ  
  ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  

 


ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเบตง

ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม

สถานีอนามัยบ้าน กม.7

สถานีอนามัยบ้าน กม.18

สถานีอนามัยบ้านยะรม

สถานีอนามัยบ้านมาลา

สถานีอนามัยอัยเยอร์เวง

สถานีอนามัยอัยอร์เบอร์จัง

สถานีอนามัยบ้านบ่อน้ำร้อน

สถานีอนามัยบ้านวังใหม่

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะหา

โรงพยาบาลกาบัง

โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลบันนังสตา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต12

 

 

 

 

ทะเลหมอกแดนใต้ เป็นจุดชมวิว ที่สวยงาม ปีละ 8 เดือน อยู่ในเขตรอยต่อ ม.4 บ้านธารมะลิ กับม.3 บ้านกม.36 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ขณะนี้อยุ่ในช่วงการวางแผนพัฒนา แต่สำหรับผู้ที่ รักธรรมชาติ ชอบ มุมมองที่น้อยคนจะได้ยลละก็ ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือ ภาคใต้ ที่ ตำบลอัยเยอร์เวงคือทางเลือกหนึ่ง ใครที่ได้ มาแล้วจะได้สัมผัสในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริง หากใครที่เดินทางมาทางเส้นทางสายทางหลวงที่ 410 จะเห็นแยกบริเวณ กม.33 ทางเข้าทางบ้านธารมะลิเป็นถนน ไต่ขึ้นไป ประมาณ 7 กม. ตรงบริเวณใกล้กับจุดเสาไมโครเวฟ สามารถมองเห็นทะเลสาปบางลางสวยงามในเวลาเที่ยงวัน และเมื่อต้องการดูดาวยามที่มีปรากฏกาลต่างๆ ก็เหมาะสมยิ่ง... เชื่อว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่ง ที่ต้องมาเยือน


<<ดูรายละเอียดข้อมูลเมืองเบตง>>

Download
<
ข้อมูล 3 จังหวัดชายแดนใต้ > <การเดินทาง>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ระบบสารบรรณสาธารณสุข Online

คลินิก ตรวจโรคทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 115 ,116

คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์สุกรี แวมามะ
นายแพทย์ธนากร ยิ่งรักพันธุ์

คลินิก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว

คลินิก หู คอ จมูก
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
แพทย์หญิงทับทิม ชาติวัฒนธรรม
แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์
นายแพทย์อนุกูล รัตนาวิบูลย์

คลินิก อายุรกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 334
นายแพทย์ จิตติ จันทรมงคล
นายแพทย์ มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงขนิษฐา รัชตเศรษฐกิจ

คลินิก กุมารเวชกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 116
นายแพทย์ ศิริพงศ์ ศรุตินันท์
แพทย์หญิง จารุวรรณ สินจินดา

แพทย์หญิง กนกวรรณ โศจิศิริกุล

คลินิก สูติกรรม / อนามัยเจริญพันธุ์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 117
แพทย์หญิง เกสินี อันทานุวัฒน์
แพทย์หญิง นฤมล ลพานุสรณ์

คลินิก จักษุวิทยา
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
--------------------

คลินิก ทันตกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 121
ทันตแพทย์ ชัยศักดิ์ แซ่ว่อง
ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ เย็นสุข


 


กล้วย-นม ลดความเครียด ได้อย่างไร ?

น.พ.พนมทวนให้คำ แนะนำเพิ่มเติมว่า อาหารคลายเครียด (Food Therapy) คือหนึ่งในวิธีผ่อน คลายความเครียด
โดยสารอาหารที่ช่วยลดระดับ ความเครียดคือทริปโตฟาน

>>>>.. อ่านต่ออัศจรรย์ “มะนาวช่วยลดสารนิโคติน ?

อัศจรรย์ “มะนาว” ช่วยลดสารนิโคติน เลิกบุหรี่ได้ใน 2 สัปดาห์ แนะ กินมะนาวพร้อมเปลือก เคี้ยวนานๆ 3-5 นาที ทุกครั้งที่อยากบุหรี่ ทำให้สูบรสบุหรี่ไม่อร่อย ขม เฝื่อน จนไม่อยากสูบอีก
>>>>.. อ่านต่อ


แปะก๊วย - พืชสมุนไพรที่ชาวจีน
เชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ สามารถ บำบัดโรคต่างๆ ได้ ช่วยบำรุงสมอง ทำให้มีสมาธิและความจำดีขึ้น เป็นพืช
ที่มีการแยกต้นเป็นเพศผู้ และเพศเมีย ใบมีลักษณะคล้ายใบพัด
แยกออกเป็น 2 กลีบ >>>>.. อ่านต่อ

ดูบทความที่ผ่านมาทั้งหมด>>>

 

 องค์การอนามัยโลก ศูนย์วิจัยและติดตามทางสุขภาพ สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกระจายอำนาจสุขภาพ สำนักพัฒนาระบบริการสุขภาพ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม กองการพยาบาล
สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา ชมรมแพทย์ชนบท
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคใต้ qr code --1--2--3-- 27.11.60 - 12.12.60

จำนวนผู้เยี่ยม Error