กิจกรรมโรงพยาบาลเบตง

 


 

ประกาศผู้ชนะการประกวด
ประกาศ วันที่ 11 พ.ย.. 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ วันที่ 6 พ.ย.. 2562

ประกาศรายชื่อ ตน.แพทย์แผนไทย (ครั้งที่ 1)
ประกาศ วันที่ 24 ต.ค. 2562

เลื่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

เป็นวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อตน.ผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศ วันที่ 15 ต.ค. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตน.แพทย์แผนไทย
ประกาศ วันที่ 15 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ วันที่ 09 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อตน.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด
ประกาศ วันที่ 09 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ ตน.ผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศ วันที่ 08 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ พนักงานเปล
ประกาศ วันที่ 03 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ จพ.สาธารณสุข
ประกาศ วันที่ 27 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อ จพ.ธุรการห้องLAB
ประกาศ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานเปล
ประกาศ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จพ.พัสดุ
ประกาศ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ จพ.สาธารณสุข
ประกาศ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศ วันที่ 23 ก.ย. 2562

!!! ประกาศ !!! เลื่อน การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเป็น วันที่ 17 ก.ย. 2562

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
ประกาศ วันที่ 17 ก.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานเปล
ประกาศ วันที่ 17 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ตน.นักกายภาพบำบัด
ประกาศ วันที่ 12 ก.ย. 2562

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ตน.เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ วันที่ 9 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ตน.ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา

ประกาศ วันที่ 9 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.นักกายภาพบำบัด
ประกาศ วันที่ 6 ก.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศ วันที่ 6 ก.ย. 2562

ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศ วันที่ 2 ก.ย. 2562

ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ วันที่ 27 ส.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร นายช่างเทคนิค
ประกาศ วันที่ 27 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ วันที่ 27 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก นักกายภาพบำบัด
ประกาศ วันที่ 27 ส.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศ วันที่ 22 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประเมินความรู้ฯ เจ้าหน้าที่ พัสดุ
ประกาศ วันที่ 20 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ ตน.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
ประกาศ วันที่ 15 ส.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด
ประกาศ วันที่ 13 ส.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศ วันที่ 13 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(พนักงานเปล)
ประกาศ วันที่ 13 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ ตน.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
ประกาศ วันที่ 7 ส.ค. 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนง.เปล
ประกาศ วันที่ 31ก.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร พนง.พัสดุ
ประกาศ วันที่ 24 ก.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร พนง.เปล
ประกาศ วันที่ 22 ก.ค. 2562

ประกาศรับสมัคร พนง.บริการ(ทำความสะอาด)
ประกาศ วันที่ 22 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นวก.คอมฯ
ประกาศ วันที่ 11ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ พนง.เปล และ พนง.พัสดุ
ประกาศ วันที่ 3 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (จพ.พัสดุ)
ประกาศ วันที 26 มิ.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานเปล
ประกาศ วันที่ 19 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ นวก.คอมพิวเตอร์
ประกาศ วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นวก.คอมฯ)
ประกาศ วันที่ 10 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นวก.คอมฯ)
ประกาศ วันที่ 7 มิ.ย. 2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง จพ.พัสดุ
ประกาศ วันที่ 28 พ.ค. 2562

<<< ดูประกาศย้อนหลัง >>>

 


 

 

 

 


 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตารางแสดงประจำปี 62

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน รพ.เบต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รพ.เบต

ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ

แผนปฏิบัติราชการ รพ.เบตง ประจำปี 2562

รายงานผลแผนการปฏิบัติราชการ รพ.เบตง ประจำปี 2562

คำสั่งคณะกรรมการ ITA ปี62

นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รพ.เบ

ปฏิทินประเมิน ITA จากสสจ.ปี62

ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 2562

เวที่ประชาคมEB5-7

เอกสารเผยแพร่EB5-EB26

แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปี 2562

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

เวทีประชาคมชุมชนต้นแบบ

แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับ ปรุงตนเอง ปี 2561มิถุนายน 2561

คู่มือการป้องกันการจมน้ำ

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)

คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สรุปข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 2561-1

ระเบียบกลุ่มคิดดีทำดี

รายงานการประชุม ITA ครั้งที่ 1/25

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
ประกาศวันที่ 25 ต.ค.2561
>> เอกสารแนบท้าย 1 >> เอกสารแนบท้าย 2
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ(1) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
การขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ(2) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์14รายการ(1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประกาศวันที่ 20 ธ.ค. 2560

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์14รายการ(2) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561

ประกาศวันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2561

ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

เอกสารเผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download----เอกสาร 1 ---- เอกสาร 2

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16 รายการ  
..ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ฯ
ประกาศวันที่18 ส.ค. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ  
ประกาศ..สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  
แผนงบลงทุน ปี 2560 . .

 

 


 

คลินิก ตรวจโรคทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 115 ,116

คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์สุกรี แวมามะ
นายแพทย์ธนากร ยิ่งรักพันธุ์

คลินิก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว

คลินิก หู คอ จมูก
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
แพทย์หญิงทับทิม ชาติวัฒนธรรม
แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์
นายแพทย์อนุกูล รัตนาวิบูลย์

คลินิก อายุรกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 334
นายแพทย์ จิตติ จันทรมงคล
นายแพทย์ มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงขนิษฐา รัชตเศรษฐกิจ

คลินิก กุมารเวชกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 116
นายแพทย์ ศิริพงศ์ ศรุตินันท์
แพทย์หญิง จารุวรรณ สินจินดา

แพทย์หญิง กนกวรรณ โศจิศิริกุล

คลินิก สูติกรรม / อนามัยเจริญพันธุ์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 117
แพทย์หญิง เกสินี อันทานุวัฒน์
แพทย์หญิง นฤมล ลพานุสรณ์

คลินิก จักษุวิทยา
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
--------------------

คลินิก ทันตกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 121
ทันตแพทย์ ชัยศักดิ์ แซ่ว่อง
ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ เย็นสุข

 

 

 
 

 จำนวนผู้เข้าชม 33264 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลเบตง